TERMENE ȘI CONDIȚII

precum și politica de cookiEs

Termene și condiții

Termenele și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor materialelor prezentate de către CATALEYA EDU ART pe site-ul www.cataleya-edu-art.ro și pe rețetele de socializare oficiale (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube etc) și pot fi modificate oricând de către CATALEYA EDU ART fără notificare prealabilă.
De asemenea, termenele și condițiile prezente în acest text sunt valabile și pentru formularele de înscriere la workshop-uri, cursuri și meditații sau formularele de contact prezente pe site sau elaborate prin Google Forms / Google Docs sau alte platforme care permit colectarea de informații (cu acordul utilizatorului) în vederea înscrierii la cursuri, meditații, workshop-uri și alte evenimente.

Drepturile asupra conținutului site-ului
Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, precum și TOATE materialele prezentate la workshop-uri, conferințe, cursuri și meditații aparțin CATALEYA EDU ART SRL.
Conținutul acestora poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri în afară de cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al CATALEYA EDU ART.

Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia sau a materialelor prezentate la workshop, conferințe, cursuri și meditații efectuate, cu următoarele excepții:
(i) este permisă reproducerea (pe site-uri non comerciale, forumuri, articole din presa etc. ) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: Sursa: CATALEYA EDU ART – link către conținutul site-ului).
(ii) sunt permise link-urile către site-ul www.cataleya-edu-art.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate prin amabilitatea CATALEYA EDU ART – link către conținutul site-ului)

Vizitatorii site-ului, participanții la evenimente și cursanții se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul www.cataleya-edu-art.ro.
CATALEYA EDU ART își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conținutului site-ului, precum și a materialelor de la evenimentele enumerate mai sus în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail cataleya.edu.art@gmail.com, cu specificația “Cerere preluare materiale”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale de pe site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea CATALEYA EDU ART, ci numai răspunderea persoanelor respective.

CATALEYA EDU ART poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.
CATALEYA EDU ART nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

Limitarea răspunderii administratorului site-ului
CATALEYA EDU ART nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, CATALEYA EDU ART va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și manieră profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site,

În acest sens, CATALEYA EDU ART va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.
Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail cataleya.edu.art@gmail.com, pentru a putea lua măsurile ce se impun.
Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și accepta faptul că CATALEYA EDU ART nu garantează:
– că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
– că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asuma întreaga responsabilitate;
– pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
– ca serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, CATALEYA EDU ART nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționarii temporare sau defectuoase a site-ului său pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și accepta faptul că CATALEYA EDU ART nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori.

Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că CATALEYA EDU ART este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere CATALEYA EDU ART pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Cazuri de forță majoră
Pentru cazuri de forță majoră, CATALEYA EDU ART și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al CATALEYA EDU ART, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure CATALEYA EDU ART și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.
CATALEYA EDU ART nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.cataleya-edu-art.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face de bună voie și pe proprie răspundere.

Abonarea Utilizatorilor la newslwettere și alerte:
Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe mailul introdus explicit la abonare.
De asemenea, recomandăm vizitatorilor și cursanților CATALEYA EDU ART să fie atenți în comunicarea pe e-mail și să se asigure întotdeauna că mesajele primite sunt din partea CATALEYA EDU ART și să nu furnizeze niciodată informații sensibile fără o confirmare oficială din partea CATALEYA EDU ART.
Verificați întotdeauna că mesajele să fie din partea adresei de e-mail cataleya.edu.art@gmail.com sau oricărei adresei menționate pe site-ul cataleya-edu-art.ro
Alte adrese care nu apar PUBLIC pe site-ul nostru nu ne aparțin și sfătuim vizitatorii, utilizatorii, cursanții, partenerii și clienții noștri să ne înștiințeze cu privire la orice sursă neoficială care pretinde a fi din partea CATALEYA EDU ART SRL.
De asemenea, menționăm faptul că firma CATALEYA EDU ART SRL nu va pretinde niciodată de la vizitatorii, utilizatorii, cursanții, partenerii și clienții noștri date personale confidențiale, date de pe cardurile de credit, acces la conturi bancare sau alte informații strict personale care ar putea prejudicia în vreun fel vizitatorii, utilizatorii, cursanții, partenerii și clienții noștri.

Colectarea datelor cu caracter personal:
CATALEYA EDU ART S.R.L, având sediul social în Municipiul București, Sector 6, Drumul Taberei, Nr.72, Bl. M35, Sc.1, Et.2, Ap.14, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/824/2023, având CUI 47466490, denumită în continuare OPERATORUL, FIRMĂ sau CATALEYA, este Operator de date cu caracter personal.
CATALEYA EDU ART colectează date precum: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail (poștă electronică), nivel de educație, instituțiile de învățământ absolvite pentru:
– alcătuirea unei baze de date a clienților înscriși la cursuri, meditații, workshop-uri, conferințe sau alte evenimente
– înscrierea clienților/cursanților la workshop-uri, cursuri, meditații, conferințe sau alte evenimente
– oferirea de informații și cotații pentru clienții/cursanții interesanți de serviciile și evenimentele oferite de către CATALEYA EDU ART
Toate aceste informații sunt prelucrate prin:
– formulare de contact prezente pe site sau create prin servicii de tipul Google Forms/Google Docs,
– apel telefonic,
– corespondență online prin servicii de poștă electronică (e-mail) sau WhatsApp,
– fizic, la sediile CATALEYA EDU ART sau în locațiile pentru evenimente închiriate de către CATALEYA EDU ART

Clientul/cursantul este singurul răspunzător de CORECTITUDINEA datelor furnizate la momentul înscrierii la cursuri, workshop-uri, meditații, conferințe etc.

Clientul/cursantul, este de acord să exonereze de răspundere CATALEYA EDU ART pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine din furnizarea incorectă a datelor de către la momentul înscrierii.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal.

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioadă de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

Furnizarea de date incorecte de către clienți/cursanți/participanți la evenimente

După cum este menționat mai sus, clientul/cursantul/participantul la evenimente este răspunzător de corectitudinea datelor furnizate. Se pot emite, ulterior, cereri de rectificare a datelor furnizate greșit din neatenție sau din alte motive întemeiate, dar nu se vor accepta cazuri de furnizare de informații neadevărate/care nu corespund cu realitatea. 

Ca exemplu, CATALEYA EDU ART S.R.L. va organiza periodic workshop-uri, cursuri sau evenimente indicate doar pentru o anumită vârstă sau doar pentru un anumit nivel de studii.
Cursantul care optează să participe la aceste evenimente trebuie să declare pe propria răspundere că se încadrează în acest interval de vârstă/nivel de studii și să furnizeze, la nevoie, dovada că această declarație este adevărată (prin prezentarea unui act de identitate valabil sau alte documente justificative la cerere, în cadrul evenimentelor sau în alte etape premergătoare acestora – pentru confirmarea participării).

Politica de cookie-uri
Un cookie este un fișier text care conține mici fragmente de informații trimise navigatorului tău și memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fișier cookie trimite informații înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.
Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ștergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastră navigatorului tău.
Cookie-urile pot fi ale părții-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părți terțe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

Cum utilizează CATALEYA EDU ART cookie-urile?
Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferințele tale și, în general, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

Cookie-uri strict necesare:
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru că tu să poți naviga pe site și să folosești serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.
Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea și autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părții-gazdă (first-party) și pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri pentru performanță:
Aceste cookie-uri colectează informații despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatori individuali. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate și anonime.
Folosim aceste cookie-uri pentru a:
– realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre
– măsura impactul campaniilor noastre publicitare.
Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părții-gazdă sau ale unor părți terțe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informații anonime despre paginile vizitate și reclamele vizualizate.

Cookie-uri pentru funcționalitate:
Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limbă sau țara în care te afli) și oferă opțiuni îmbunătățite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informațiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate și ele nu pot înregistra activitățile tale de navigare pe alte site-uri.
Folosim aceste cookie-uri pentru a:
memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
îmbunătăți experiența în general pe tot site-ul, memorând preferințele tale.

Cookie-uri pentru publicitate:
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum și pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.
Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.
Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terțe părți, cum ar fi companiile de publicitate și agenții lor, și pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terțe părți.

Cookie-uri pentru rețele de socializare:
aceste cookies sunt folosite de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) și permit distribuirea conținutului de pe www.cataleya-edu-art.ro pe respectivele rețele. CATALEYA EDU ART.ro nu controlează aceste cookies, deci, pentru mai multe informații despre cum funcționează, te rugăm să verifici paginile rețelelor de socializare.

Cum să administrezi & ștergi cookie-uri
Dacă vrei să impui restricții, să blochezi sau să ștergi fișiere cookie, poți s-o faci modificând setările navigatorului tău de web.
Utilizarea www.cataleya-edu-art.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimțământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii și pentru prelucrarea informațiilor.

Modificarea termenelor și condițiilor
CATALEYA EDU ART are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termene și condiții sau Termenele și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora:
În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă că pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: cataleya.edu.art@gmail.com, telefon 0773 99 49 89.

Dreptul de acces
Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere și formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. și de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum și pentru a solicita ștergerea parțiala sau totală a acestor date, este nevoie să fie adresată cererea folosind adresa de e-mail cataleya.edu.art@gmail.com sau să fie expediată o scrisoare prin poștă sau curierat la sediul social al CATALEYA EDU ART.
De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

Dreptul la rectificarea datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este încurajat să contacteze site-ul la adresa cataleya.edu.art@gmail.com ori de câte ori observă că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către CATALEYA EDU ART sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor
Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept (“dreptul de a fi uitat”).

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

Dreptul la retragerea consimțământului
Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru că site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplică din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.
În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.
Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email cataleya.edu.art@gmail.com.